ÖYAKDER Slack Kullanım Koşulları

ÖYAKDER SLACK KULLANIM KOŞULLARI

1) ÖYAKDER Slack Gizlilik İlkesi;

a.Bu koşullar ÖYAKDER yöneticileri tarafından oluşturulan ÖYAKDER Slack Topluluklarını kapsar.

b. ÖYAKDER Slack Toplulukları özel grup olup, yönetici (admin) bilgisi dışında üye eklenemez, üye eklenme talebi topluluk lideri tarafından ÖYAKDER slack yöneticisine bildirilir.

c. ÖYAKDER Slack Topluluklarına sadece oyakder.org sitesinde topluluklara üyelik başvurusu yapan ve üyeliği uygun olanlar dahil edilir.

ç. ÖYAKDER Slack uygulamasına dahil olmak için uygulamanın kurulması gerekmektedir.Uygulamanın güvenlik sorumluluğu kullanıcıya aittir. ÖYAKDER uygulamanın kullanımından doğacak sorunlardan kesinlikle sorumlu değildir.

d. ÖYAKDER Slack topluluklarında gerçek ad ve soyad kullanılmalıdır ve üyesi olduğu topluluk sitesinde kullanılan ad ve soyad ile aynı olmalıdır.

2) Kişinin Yükümlülükleri;

Kişi,

a. ÖYAKDER Slack toplulukları guruplarını kullandığı sırada, doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

b. ÖYAKDER Slack toplulukları guruplarını kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, ortama eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ÖYAKDER'in hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

c. ÖYAKDER Slack toplulukları guruplarını kullandığı sırada, ÖYAKDER veya topluluğu başka kişi ya da kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

ç. ÖYAKDER Slack toplulukları guruplarını kullandığı sırada, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan ÖYAKDER'in sorumlu olmayacağını,

d. ÖYAKDER Slack toplulukları guruplarını kullandığı sırada paylaşılan bilginin ÖYAKDER'in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kişinin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, uygulamadan ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ÖYAKDER'in sorumlu olmayacağını,

e. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

f. Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

g. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

h. Diğer kullanıcıların servisi veya uygulamayı kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

ı. Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

i. ÖYAKDER Slack toplulukları guruplarını kullandığı sırada, elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, uygulamanın ve servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ÖYAKDER'den tazminat talep etmemeyi,

j. Kurallara aykırı davrandığı takdirde ÖYAKDER yönetiminin gerekli müdahalelerde bulunma, kişiyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

k. Kanunlara göre paylaşılması yasak olan bilgileri paylaşmamaya ve yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan mesajları dağıtmamayı,

l. "@kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

m. Slack uygulamasını tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan kendisinin sorumlu olacağını,

n. Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

Gösterim: 944