E-posta Kullanım Koşulları

ÖYAKDER E-POSTA KULLANIM KOŞULLARI

1) Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği (ÖYAKDER) E-Mail Adresi Gizlilik İlkesi; 

a.Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneğinden e-mail adresi alan kişi Özgür yazılım kullanıcıları derneği'nin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve geçici bir "şifre" ye sahip olur. 

b. "Kullanıcı adı" kişiye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı kişiye verilmez. 

c. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. İlk kullanımda verilen geçici şifre kullanıcı tarafından değiştirilir, kullanıcı istendiği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır.Özgür yazılım kullanıcıları derneği, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 

d. E-mail şifresini unutan kullanıcı Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneğine bizzat müracaat etmek zorundadır. E-mail adresi şifresi kesinlikle telefon ile verilmez.

2) E-Mail Adresi Alan Kişinin Yükümlülükleri; 

Kişi, 

i. Özgür yazılım kullanıcıları derneği e-mail servisinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde e-mail adresinin iptal edileceğini, 

ii. Özgür yazılım kullanıcıları derneği e-mail servisini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin,Özgür yazılım kullanıcıları derneği bilgi işlem ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Özgür yazılım kullanıcıları derneği''nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 

iii. Özgür yazılım kullanıcıları derneği e-mail hizmetlerinde, site geneline zarar verecek veya Özgür yazılım kullanıcıları derneği'ni başka kişi ya da kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını, 

iv. E-mail servisinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Özgür yazılım kullanıcıları derneği'nin sorumlu olmayacağını, 

v. E-mail adresi verilerinin Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği'nin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kişinin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Özgür yazılım kullanıcıları derneği'nin sorumlu olmayacağını, 

vi. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, 

vii. Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, 

viii. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, 

ix. Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, 

x. Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, 

xi. Özgür yazılım kullanıcıları derneği e-mail servisini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Özgür yazılım kullanıcıları derneği'nden tazminat talep etmemeyi, 

xii. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Özgür yazılım kullanıcıları derneği'nin gerekli müdahalelerde bulunma, kişiyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, 

xiii. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, 

xiv. E-mail "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, 

xv. E-mail hesabını tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan kendisinin sorumlu olacağını, 

xvi. Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

ÖYAKDER E-POSTA SERVİSİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-POSTA AYARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gösterim: 4535